mediator

Wat is familiemediation?

mediatior
Een mediator wordt vaak ingezet om een echtscheiding soepel te laten verlaten zonder conflicten. Daarnaast verwijst de rechter vaak beide partijen eerst door naar een mediator bij bijvoorbeeld een burenruzie. Maar een mediator is nog bij veel meer verschillende situaties inzetbaar. Bijvoorbeeld wanneer een familie uit elkaar dreigt te vallen door ruzie om een erfenis of onenigheid binnen een familiebedrijf.

Bij een familieruzie komen ontzettend veel emoties kijken. Daarnaast is er sprake van zoveel verschillende partijen en verhalen, dat het voor andere familieleden moeilijk is om te beslissen welk verhaal juist is. Of de familieleden kiezen juist partij, waardoor er twee grote groepen tegenover elkaar komen te staan. Een mediator brengt door middel van familiemediation de verschillende partijen weer dichter bij elkaar, zodat er weer sprake is van één familie.

Het traject

Een echtscheiding valt eigenlijk ook onder de noem familiemediation. Maar bij een grotere familieruzie heeft de mediatie wat meer voeten in de aarde, omdat het hier om meer verschillende partijen gaat. Bij een echtscheiding gaat het om twee personen en bij een zakelijk conflict meestal maximaal vier personen. In dit geval gaat het om meerdere personen en dus meerdere partijen die hun verhaal moeten doen. Daarom duurt de eerste fase vaak wat langer. Het is ook mogelijk om samen met een ander familielid langs te komen voor het eerste gesprek bij de mediator. Na alle eerste gesprekken gaat de specialist samen met de verschillende partijen in gesprek.

In het geval van veel verschillende partijen kan het verstandig en gewenst zijn om deze bemiddelingsgesprekken gefaseerd te laten verlopen. Ook tijdens deze gesprekken is de mediator weer de derde partij om het gesprek in goede banen te leiden. Wanneer na een aantal sessies de conflicten zijn uitgesproken, legt de mediator de afspraken vast in een contract om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.

Geld en oud zeer

Dat een familieruzie in veel verschillende families voorkomt blijkt uit de cijfers van de jaarlijkse monitor van Netwerk Notarissen. Zij geven aan dat in 2013 in 33 procent van de gevallen het contact met de familie heeft verbroken door een ruzie. In 2015 was dat percentage al gestegen naar 47 procent. Geld en erfenissen zijn vooral de aanstichters van grote ruzies binnen families. Daarnaast zijn ook de volgende zaken aanstichters van groot kwaad binnen families:

  • Oud zeer
  • Denk hierbij aan problemen die ontstaan zijn tijdens de jeugd door een scheiding of onverwerkte trauma’s.

  • Geld
  • Hierbij gaat het niet alleen om geld van erfenissen, maar ook om geleend geld wat nooit is terugbetaald.

  • Partners
  • Niet alleen de familieleden zelf, maar ook onenigheid met of door een partner van een familielid of aangetrouwde familie kan veel onrust veroorzaken.

Familiebedrijf

Een familiebedrijf is fantastisch als het succesvol is en loopt als een geoliede machine. Maar ook in dit geval ligt het gevaar op de loer. Bij een familieruzie om een familiebedrijf nemen niet alleen emoties de overhand, maar hebben we ook nog te maken met zakelijk belang. Het is uiterst zonde om een goedlopend bedrijf op te doeken alleen omdat er sprake is van een conflict. Een mediator helpt in dit geval niet alleen om de onderlinge banden tussen de familieleden te herstellen, maar helpt jullie ook zakelijke weer op de rit door alle zakelijke regels maar ook bijkomende aspecten zoals geld vast te leggen in een contract. Deze wordt ondertekend door alle partijen.

Start met familiemediation

Wil je graag de familie weer bij elkaar hebben op je verjaardag? Of wil je graag het oud zeer van vroeger voor eens en altijd uit de weg hebben? Neem dan contact op met onze mediators. Zij brengen de familie graag weer samen, zodat jullie elkaar op verjaardagen niet meer hoeven te ontwijken en ook tijdens de feestdagen weer gezellig samen om de tafel zitten.