mediator

Wat kan een mediator betekenen in het onderwijs?

mediatiorEen mediator treedt vaak op als bemiddelende, derde onafhankelijke partij wanneer er sprake is van een conflict op het werk of bijvoorbeeld om een echtscheiding in goede banen te leiden. Echter kan een mediator ook een waardevolle bijdrage leveren aan een goede sfeer in de klassen van bijvoorbeeld het basisonderwijs en de onderlinge verbanden tussen leerkrachten en ouders.

Mediation voor kinderen

Klassen bestaan vaak uit twintig tot dertig kinderen. Deze kinderen zijn stuk voor stuk verschillend. Een conflict tussen twee of meer klasgenoten is daarom onvermijdelijk. Vaak treedt de leerkracht dan op als bemiddelaar om de ruzie uit de wereld te helpen. Door middel van enkele lessen geeft een mediator de kinderen handvatten om ruzies zelf op te lossen. Samen met de leerlingen bespreekt de professional op een losse manier een aantal voorbeelden en hoe de kinderen in dit geval moeten handelen. Het kan ook voorkomen dat het gesprek tussen de klasgenoten tijdens deze lessen zelf op gang komt. Soms is het begin moeilijk, of valt niet alles zelf op te lossen. Daarom worden er tijdens deze lessen samen met de leerkracht duidelijke afspraken gemaakt wat er in dat geval gebeurt. Vaak wordt er in dat geval ook uitleg gegeven over wat een vertrouwenspersoon is en wat hij of zij doet. Naast bewustwording heeft deze vorm van mediation als groot voordeel dat hierdoor vaak een betere sfeer ontstaat in de klas.

Mediation voor volwassen

Naast begeleiding aan kinderen in het onderwijs, is het ook mogelijk om enkele sessies te wijden aan de onderlinge verbanden tussen de volwassenen werkzaam in het (basis)onderwijs. Denk hierbij aan directeuren, het bestuur, leerkrachten, conciërges of ouders van de kinderen. Conflicten tussen deze partijen kunnen gebaseerd zijn op veel verschillende factoren zoals de inhoud van de lesprogramma’s, de visie van de school zelf of grote veranderingen binnen het beleid van de school.
Het is ook mogelijk om een mediator in te zetten als trainer. De professional leert hier dan aan de volwassen hoe zij moeten handelen wanneer zij getuige zijn van een conflict tussen kinderen tijdens bijvoorbeeld een pleindienst in de pauze of tijdens de lessen.

Voortgezet onderwijs

Niet alleen in het basisonderwijs kan er behoefte zijn aan een mediator, ook tijdens het middelbare onderwijs en op de hogescholen en universiteiten kunnen er conflicten ontstaan. Vaak wordt de leerling of student doorverwezen naar de decaan, docent of de daarvoor benoemde commissie. Maar het kan voorkomen dat het bijvoorbeeld door de emoties de drempel te hoog ligt om contact op te nemen met deze persoon. Dit kan uiteindelijk negatieve gevolgen hebben voor jouw opleiding, zoals studievertraging. Een mediator helpt jou het conflict op te lossen, zodat jij je weer volledig kunt focussen op andere facetten van je studie.

Goede sfeer op jouw school

Ben je directeur en wil je graag een nieuws lesprogramma introduceren in samenwerking met een mediator? Of ben je student en lukt het niet om een conflict op te lossen met een decaan? Wij beschikken over een landelijk netwerk van mediators. Zij zijn breed opgeleid en weten daarom hoe zou moeten handelen in elke situatie als bemiddelaar of trainer. De eerste stap zet je door het contactformulier in te vullen. Daarna ontvang jij zo spoedig mogelijk offertes van onze specialisten bij jou in de regio.