mediator

Hoe los je een burenruzie op met mediation?

mediation-negatief-naar-positief
Geluidsoverlast, huisdieren, bladeren van bomen of een schutting kunnen allemaal leiden tot onenigheid tussen twee buren. Dit kan zelfs zo escaleren dat beide gezinnen verwikkeld raken in deze situatie en er zo sprake is van een burenruzie. Volgens Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum heeft één op de vier Nederlands ruzie of ruzie gehad met wijkbewoners of buren. Dit soort ruzies en onenigheden worden vaak uitgevochten via een televisieprogramma. Wij kunnen ons voorstellen dat jij niet op deze aandacht zit te wachten. Schakel daarom de hulp van een mediator in, zodat deze donkere wolk boven jullie buurt weer verdwijnt.

Je huis is jouw veilige thuishaven. Dan wil je daar rustig kunnen wonen, zonder pesterijen en andere soorten overlast van je buren. Een gesprek met je buren kan al een simpele oplossing zijn. De aard van de pesterijen kunnen je echter ook tegenhouden om het gesprek überhaupt aan te gaan. Of de ruzie laait juist op na een praatje. De emoties kunnen dan zo hoog oplopen dat één van de partijen besluit om juridische hulp in te schakelen. Deze zal echter eerst mediation aanraden. Maar ook zonder doorverwijzing is het mogelijk om de hulp van deze professional in te schakelen. Een mediator van Offertemeester helpt je graag om de misverstanden tussen jou en je buren voor eens en altijd de wereld uit te helpen.

Communicatie

Een mediator brengt de communicatie tussen jou en de buren weer op gang. De professional gaat eerst apart in gesprek met beide partijen. In dit stadium zetten jij en je buren apart de eerste stap op weg naar een oplossing. Wees daarom ook eerlijk hoe deze toestand is ontstaan, maar ook welke oplossing jij voor ogen ziet. Dit gesprek is volstrekt vertrouwelijk.

Oplossing

Na deze aparte gesprekken gaat de mediator samen met jou en je buren om tafel zitten. De mediator is hier niet alleen de gespreksleider, maar ook een onafhankelijke partij zodat er in alle redelijkheid gezocht kan worden naar oplossingen. Het kan voorkomen dat de emoties hoog oplaaien of dat één gesprek nog geen uitkomst biedt. Het is daarom mogelijk om meerdere gesprekken in deze setting aan te gaan. De mediator gaat pas naar de afrondende fase wanneer de oplossing in zicht is en beide partijen zich daar in kunnen vinden.

Afspraken voor in de toekomst

Naast het oplossen van het huidige conflict of conflicten, is het doel van de mediation dat jij en de buren in de toekomst zelfstandig deze situaties kunnen oplossen. De mediator rondt de sessies af door een vaststellingsovereenkomst op te stellen met de gemaakte afspraken, zodat deze in de toekomst altijd geraadpleegd kan worden.

Ook bij VvE

Een burenruzie kan ook een onenigheid zijn tussen de leden van een Vereniging van Eigenaren. Iemand kan zich ondergeschoven voelen in zijn of haar belangen, het niet eens zijn met een groot besluit of problemen hebben met een beheerder. In dit geval kan een geschillencommissie uitkomst bieden, maar tevens zullen zijn eerst mediation aanraden. Ook hier zal een mediator eerst apart een aantal gesprekken hebben met beide partijen, om vervolgens samen in gesprek te gaan. Op het eind worden ook hier de gemaakte afspraken vastgelegd in een officieel document.

Op zoek naar een mediator? Neem contact op met Offertemeester

Wil je ook graag hulp van een mediator om zo eens en voor altijd het conflict tussen jou en de buren op te lossen? Of wil je graag het gesprek binnen jouw VvE op gang brengen? Neem dan contact op met Offertemeester. Vul het contactformulier in en wij sturen je offertes toe van geschikte mediators bij jou in de buurt.